• ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
  • ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์

  • ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์

  • ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
  • ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
 

ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการที่เป็นเลิศ เราได้ยึดหลักความเป็นธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนไข้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และเราพร้อมที่จะดูแลบุคคลที่เป็นที่รักของท่านด้วยใจ เสมือนดั่งเป็นครอบครัวเดียวกับเรา พร้อมกับการบริการด้านอื่นๆ รับปรึกษากรณีฉุกเฉิน และการช่วยประสานงานรับส่งผู้ป่วย บันทึกการดูแลรายเดือน Home Visit แรกรับและทุกๆ 1-3 เดือน เพื่อติดตามอาการ และวางแผนการดูแล บริการเสริมโดยแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทยและบริการกัญชาทางการแพทย์ เช่น นวดกัญชา บริการทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดมากประสบการณ์
 
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
 
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์ ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์ ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
         
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์   ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์   ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
         
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์        
 

 
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุในการพักฟื้น รับประกันความสุขของผู้เข้ารับบริการ ทางโรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงพยาบาลวิชาชีพมากประสบการณ์ สามารถมั่นใจได้ว่า คนที่คุณรักจะได้รับการดูแลอย่างที่ดีที่สุด การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ เดือนละ 1 ครั้ง ดูแลการพยาบาลพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การวัดสัญญาณชีพ การรับประทานยา จัดเตรียมอาหารวันละ 3 มื้อ การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน เรามีนักโภชนาการแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ บริการเสื้อผ้าและเครื่องนอนตามมาตรฐานของโรงพยาบาล ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน โรงพยาบาลตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวก ปลอดภัย ดูแลผู้สูงอายุแบบครงวงจร ของกรุงเทพมหานคร
 
ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู ศูนย์น้องใหม่ ดำเนินงานภายใต้ Navamin Group ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของโรงพยาบาลนวมินทร์ ความภูมิใจของทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หลังออกจากโรงพยาบาล ให้กลับไปเดิน กลืน ทานอาหาร และใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ที่ทำงานในโรงพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ "ดูแลด้วยใจ...ห่วงใยเสมือนครอบครัวเดียวกัน" สนใจสอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @navamin9hospital
 
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
 

• ผู้ป่วยNCDs (โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค ไตวาย และ โรคเบาหวาน เป็นต้น)
• ผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บที่สมอง หรือ ไขสันหลัง
• สู้ป่วยกระดูกหักที่ต้องการการฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยหลังผ่ตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก เป็นต้น
• ผู้ป่วยมะเร็ง
• ผู้ป่วยประดับประคอง(Palliative) และอื่นๆ
• บริการเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำเป็นรายกรณี
 

• ตรวจร่างกาย และประเมินสภาวะสุขภาพ โดย อายุรแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดและ นักกำหนดอาหาร
• วางเผนให้การดูแล ในการทำกิจวัตรประจำวัน เป็นรายบุคคล รวมทั้งการออกกำลังกายพื้นฐาน (ROM exercise) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันข้อยึดติด
• ส่งเสริมการดูแลด้านจิตใจ
• ให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับความก้าวหน้า ของอาการ และการฟื้นฟูเป็นระยะตามระบบ PDPA
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
 
ตรวจสุขภาพ,บริการตรวจเช็คร่างกาย,เช็คร่างกาย,ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟู,ผู้ป่วยติดเตียง,โรงพยาบาลนวมินทร์
 
ศูนย์ดูแลเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง
กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์
เลขที่ 41 ซอยสีหบุรานุกิจ 10 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510
โทร 02-918-5080 www.nv9healthcare.com
E-mail : navamin_mk@nv9healthcare.com Line : @navamin9hospital
เว็บนี้ถูกออกแบบโดยทีมงาน กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามคัดลอกข้อมูลรูปภาพ
หากนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 
 
ตรวจสุขภาพ